Subscribe

Tuesday, 2 March 2010

SEMINAR PERUBATAN ISLAM
Pada sesi sebelah petang, telah diadakan Seminar Perubatan Islam
anjuran Persatuan Perubatan Islam dan Kebajikan, Brunei Darussalam
juga bertempat di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Dalam seminar tersebut,
Yang Berbahagia, Prof. Datuk Dr. Harun Din,
pengasas Darusysyifa' Warrafahah telah membentangkan
kertas kerja beliau yang bertajuk
Sihir - Kesannya Kepada 'Aqidah dan Bagaimana Mengatasinya
.

Pada keesokan harinya, Isnin 15 Februari 2010, seminar diteruskan
dengan pembentangan kertas kerja kedua yang disampaikan oleh
Yang Berhormat, Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Hj. Awang Abdul Aziz bin Juned
,
dengan tajuk Shaidaliyyah Muhammadiyyah
(Farmasi Nabi Muhamnmad Shallallahu 'Alaihi Wasallam)
.

The Author of Pena Ilham Minda

My photo
Kuala Belait, Brunei
Life has to go on... Life must be fulfilled with as many knowledge and skills as we can... And our life shall always be under the judgement of the Almighty, the One and Only, Allah subhanahu wata'ala and with the guidance of His prophet, Muhammad Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam...