Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Saturday, 18 October 2008

Thursday, 16 October 2008

Raya @ Edrous's house

Edrous & his son, Mohd Danish Ashrani

.

Early night just now, i went 'lepak' to my other best buddy, Edrous at his residence in Kg Mabohai. He's my junior in MD & UBD, used to be my 'neighbour' at MD's hostel. Now he's teaching in SM SMJA, and happily married. It's been quite a long time we haven't seen each other. Though there are many stuff to share but time was running short as i've to fetch my beloved wife from her college where she studied. ooppss (",)

.

** i forgot to take some pictures of his 'decorative' living room hehehe... maybe some other time :)

.

mawardi 16102008 11.45pm

Sunday, 12 October 2008

JeRaYaWaRa UNISSA (8 OKToBeR 2008)

Hari Rabu lepas, 8 Oktober 2008 telah berlangsung Taklimat JeRaYaWaRa UNISSA (Universiti Islam Sultan Sharif Ali) di Dewan SMSA kira-kira jam 10.00 pagi. JeRaYaWaRa ini adalah kali kedua diadakan & kebanyakannya pelajar-pelajar PraU1 & PraU2 yang mengikuti mata pelajaran Syariah & Usuluddin yang hadir. Banyak yang 'cuti' sendiri sudah memandangkan tarikh peperiksaan semakin hampir.
Pertama kalinya jerayawara seumpama ini telah diadakan pada 12 Januari 2008 (Sabtu) yang melibatkan MA 5 & Pra-U2.
Cikgu Hj Tarip bin Mat Yassin, Pendaftar UNISSA & Professor Madya Dr Hj Ismail bin Mat, Pengarah Pusat Penyelidikan & Pengajian Lepas Ijazah UNISSA
not quite clear . . .
.
PENGENALAN
Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) adalah Universiti yang kedua ditubuhkan oleh Kerajaan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, pada 11 Zulhijah 1427H bersamaan 1 Januari 2007.

MOTO
Firman Allah (Surah al-Baqarah : 282) ;
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan Allah mengajar kamu.”

VISI
Menjadi sebuah Universiti Islam tulen bertaraf antarabangsa yang progresif dan dinamik dengan berteraskan al-Qur’an dan as-Sunnah.

MISI
Sebuah universiti bertaraf antarabangsa yang menyediakan program pengajian, penyelidikan, dan pembinaan modal insan melalui kaedah-kaedah holistik, berteknologi terkini selaras dengan perkembangan dunia untuk melahirkan graduan yang salih, berwibawa dan berharga serta turut menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan Negara.
FAKULTI & PUSAT
Mempunyai 4 buah Fakulti & 3 buah Pusat :
∆ Fakulti Syariah & Undang-undang
∆ Fakulti Usuluddin
∆ Fakulti Bahasa Arab & Tamadun Islam
∆ Fakulti Perniagaan & Sains Pengurusan
∆ Pusat Penataran Ilmu & Bahasa
∆ Pusat Penyelidikan Mazhab Shafi’i
∆ Pusat Penyelidikan & Pengajian Lepas Ijazah


PROGRAM IJAZAH PERTAMA

A. BAHASA PENGANTAR : BAHASA ARAB
1. Sarjana Muda Syariah (Fiqh & Kehakiman)
2. Sarjana Muda Syariah (Fiqh & Usul) *
3. Sarjana Muda Usuluddin (Tafsir & Hadith) *
4. Sarjana Muda Usuluddin (Aqidah & Dakwah)
5. Sarjana Muda Bahasa Arab *
6. Sarjana Muda Sejarah dan Tamadun Islam


B. BAHASA PENGANTAR : BAHASA INGGERIS
1. Sarjana Muda Sains dalam Kewangan Islam (Bachelor of Science in Islamic Finance) *
2. Sarjana Muda Undang-undang (Bachelor of Law)
3. Sarjana Muda Sains dalam Pengurusan Perniagaan & Teknologi Maklumat (Bachelor of Science in Business Management & Information Technology) *

* bagi program pengajian ini, para pelajar dibolehkan mengambil salah satu program minor seperti ;

PROGRAM MINOR
∆ Multimedia & IT
∆ Tamadun Islam
∆ Bahasa Arab
∆ Kewangan Islam
∆ Sistem Maklumat Perniagaan
∆ Keusahawanan
∆ Sains Pengurusan
TEMPOH KURSUS
Tempoh minima pengajian bagi Ijazah pertama ialah 4 tahun atau 8 semester (full time).
Cikgu Hj Mohd Adenin bin Hj Hamdan, Timbalan Pengetua 1 turut sama mendengarkan
aik sapa betupi aji a2? cua teka? :)
PROGRAM IJAZAH LANJUTAN
PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (Ph.D)
$ Doktor Falsafah Syariah
$ Doktor Falsafah Usuluddin
$ Dokto Falsafah Bahasa Arab

Bahasa Pengantar : Bahasa Arab / Inggeris / Melayu
Tempoh Kursus : 36 bulan (full time) atau 60 bulan (part time)

PROGRAM SARJANA (MA)
(secara Penyelidikan atau Kerjakursus & Disertasi)
$ Sarjana Syariah
$ Sarjana Usuluddin
$ Sarjana Bahasa Arab

Bahasa Pengantar : Bahasa Arab / Inggeris / Melayu
(secara penyelidikan sahaja)
Bahasa Arab (secara Kerjakursus & Disertasi)

Tempoh Kursus : 12 - 24 bulan (full time) atau 24 - 48 bulan (part time)

DIPLOMA PERUNDANGAN ISLAM & GUAMAN SYARI’I
Bahasa Pengantar : Bahasa Melayu
Tempoh Kursus : 24 bulan (full time)
M.C., Cikgu Hjh Norashidah, G.P. tutor & Cikgu Masdiana, Sociology tutor & career officer
.
SISTEM SEMESTER
Pengajian bagi program Ijazah Pertama & Ijazah Lanjutan adalah mengikut sistem semester. Bagi satu tahun pengajian terbahagi kepada 2 semester dan bagi 1 semester mengandungi 18 minggu, iaitu 14 minggu pengajian kuliah, 1 minggu cuti pertengahan semester, 1 minggu ulangkaji dan 2 minggu peperiksaan.
Semester 1 bermula hari Isnin pertama bulan Ogos & Semester 2 bermula pada minggu kedua bulan Januari.
Semester 1 : Ogos – Disember
Semester 2 : Januari – Mei

Semester Khas juga diadakan bagi para pelajar yang layak dibenarkan mendaftar sahaja untuk mengikutinya. Bermula pada hari Isnin pertama bulan Jun selama 7 minggu.
Semester Khas : Jun – Julai (7 minggu)

SYARAT KEMASUKAN

PROGRAM PENUH
1. Program Ijazah dengan pengantar Bahasa Arab, pemohon hendaklah lulus :
Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei (STPUB) atau sebanding dengannya dengan gred purata ‘JAYYID’
atau
lulus peperiksaan Brunei-Cambridge GCE A-Level dalam dua subjek aliran Arab dengan mendapat mata minima 160 & sekurang2nya gred C.

2. Program Ijazah dengan pengantar Bahasa Inggeris, pemohon hendaklah lulus :
2 subjek Brunei-Cambridge GCE A-Level dengan mendapat mata minima 160 & sekurang2nya gred D
atau
3 subjek Brunei-Cambridge GCE A-Level dengan mendapat mata minima 200 & sekurang2nya gred D
atau
International Baccalaureate dengan mendapat 28 mata
dan
mendapat sekurang2nya kredit 6 dalam Matematik & sekurang2nya kredit 6 dalam subjek Bahasa Inggeris dalam peperiksaan Brunei-Cambridge GCE O-Level
atau
gred C dalam IGCSE English as a Second Language
atau
band minima IELTS 6.0
atau
skor minima TOEFL 550

3. Pemohon yang memohon untuk mengikuti program aliran Arab, mungkin dikehendaki untuk menduduki dan LULUS ujian Bahasa Arab.
4. Pemohon berkemungkinan dikehendaki untuk menduduki dan lulus Ujian Kemasukan Universiti.
5. Pemohon hendaklah juga memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh program berkenaan.
Kiraan mata mengikut gred
Gred A = 120
Gred B = 100
Gred C = 80
Gred D = 60
Cikgu Suriani, Maths teacher & Cikgu Dk Mas Juleana, Sociology tutor
STATISTIK KEMASUKAN 2008 / 2009
Ijazah Pertama / Degree = 110
Ijazah Lanjutan (Sarjana) / Master = 29
Diploma Lepasan Ijazah = 6
Doktor Falsafah / pHD = 1
.
Kampus Sementara UNISSA – Bangunan IPISHOAS, UBD, Jln Tungku Link, Gadong
.
All details displayed are taken from the UNISSA talk & brochure.
For more details, visit unissa website or click here
mawardi 12102008 2.45pm

BooKS DeLiVeRY

Dua orang pekerja sebagai wakil penghantaran buku-buku dari Booker's International Bookstore tiba kira-kira jam 10.00 pagi kelmarin dengan ratusan buah (21 titles altogather) buku-buku teks A-Level.

Kesemua buku-buku teks yang dibekalkan di masukkan terus ke dalam stor buku. Pada masa ini terdapat dua buah stor buku yang menempatkan buku-buku teks dari Menengah 1 hingga Pra-U2. Sebuah buku stor baru juga (tingkat 1) akan digunakan untuk menempatkan buku-buku peringkat Menengah.
.
** Sebagai ketua buku-buku teks, di antara tugas-tugas yang perlu dilaksanakan adalah ;
1. menghitung-kira jumlah buku-buku yang dibekalkan (must tally with invoice letter)
2. mengesahkan & menandatangani invois dari pembekal
3. berhubung dengan pegawai buku-buku teks, Kementerian Pendidikan, mengenai permohonan buku-buku teks atau apa saja perkara yang berkenaan
4. mencop buku2 teks bersama dengan penyelaras & komiti2 yang dilantik, menyusun, mengatur susun letak buku-buku teks dengan kemas
5. mengemaskini buku stok setiap 2 - 3 kali setahun (biasanya setiap penggal sekali sekurang2nya)
6. membuat laporan buku-buku yang rosak & hilang muka surat, seterusnya berhubung dengan pegawai penghapusan untuk tujuan penghapusan
7. membuat permohonan tutor2 atau guru2 mengenai buku-buku teks baru yang diperlukan untuk kegunaan pelajar
8. memastikan setiap pelajar mempunyai buku-buku teks yang mencukupi
9. memantau setiap guru tingkatan & subjek tutor untuk mengarahkan pelajar-pelajar memulangkan buku-buku teks setiap hujung tahun selepas peperiksaan
10. memastikan buku-buku teks dalam keadaan baik
dan pelbagai perkara lain yang berhubungkait dengan buku-buku teks.
.
[have been Head of Textbooks (both Pre-U & Secondary) for almost a year... but being as Head of Pre-U Textbooks for almost 7 years now... most of my students & ex-students have experienced carrying the bulky textbooks from up to downstairs, elsewhere etc. Feel sOrry for them. But at least they knew how hard the job was. And its challenging job for me too. Eventhough i find difficult for me to cope 3-4 pOsts every year since being pOsted. So, who wants to replace me anyway?? heehee... Hopefully by next year (",) ]
.
mawardi 12102008 1.45pm

Thursday, 9 October 2008

Raya @ Hj Abd Hakim's house

my best buddy, Hj Abd Hakim & Aidah with their kids

Hj Abdul Hakim with Abdul Qawiy & Abdul Waliy
.
another best buddy, Hj Abdul Hakim, known him long time ago since we're in our 6th form @ MD & then same course @ UBD. Now he's happy with his family, his wife Aidah (also same batch & same English classmate since lower 6th & UBD too!!) & his two sons.
.
photo taken during Raya @ his house at Kg Jangsak last Tuesday nite, October 7th.
.
mawardi 09102008

Monday, 6 October 2008

Raya @ Hj Azrin's house

one of my best friend, Ustaz Hj Azrin & wife with their son, Mohd Adli
chakk heheh... 'smiling' or closing his eyes b'coz of d flash...

picture on frame during 'Mandi Belawat' ceremony

juadah raya . . . ada spaghetti h0me made lagi... jgn jelez hehee

Hj Azrin is my juni0r in MD & UBD. We've been r00mmates during my Upper 6th 13 years ago. Can't believe it's been quite long time ag0 since we've been students n0w becoming an educat0r. Yet he's a very best friend of mine, cheerful, gener0us & sp0rting, semua yg positif2 la hehehe.. Now he's happy with his family & will be expecting an0ther member of family by next year... siuk eh.... c0ngratz G... thanx 4 being such a nice buddy eventhou' we seld0m see each 0ther...

** went raya around 7.15pm++ just now at his residence @ Kg Salar, Jln Muara...

sampai umah around 10.30pm, sampat lagi edit2 photo (",)

mawardi 06102008 11.45pm

Sunday, 5 October 2008

4th Syawal 1429H (5 October 2008)

another kid @ raya mood
Haikal @ Rusydi Khairul Mikael, 3 yo

my 2nd bro, Rose Ariffin & Masdiana with children, Rose Liyana Syazwani, Rusydi Khairul Mikael & Rusydi Khairul Ikhwan

with my bro's mom-inlaw & sis-inlaw's family

.
more pics >> here

mawardi 05102008 8.45pm

3rd Syawal 1429H (4 October 2008)

little one . . . glads
si kecil molek Dang Minah @ Nur Imanina Syakila binti Md Shahrum
cute model . . . born Hari Raya's eve last year
her 2nd bro, Md Akmal Syukri, 5 yo

her eldest bro, Md Arif Safwan, 6 yo
my youngest bro, Hj Muhd Salih Rawi Adibyadiy & his gf, Nurhayati
my uncle (my late mom's 1st cousin) sitting - Pawang Tipah, Abu Hanifah Hj Zulkiffly & Pg Rapiah Pg Anak Belaman Ahmad with their children (my 2nd cousins) & grandchildren, standing from left Jijah, Aishah & hubby, Bibah & hubby, Ateng & her daughters.
my aunties (my late mom's 1st cousins) sitting from right, buamit (Hjh Hasnah Hj Zulkiffly), buajah (Hjh Rohazah Hj Zulkiffly), bu'ijan (Norizan Hj Zulkiffly), bungsu's wife & bungsu in red dress (Hj Hazaman Hj Zulkiffly), amit Emran (bu'ijan's hubby) besides bungsu, with their 7 out of 8 kids (my 2nd cousins), and also other 2nd cousins sitting right-end, Anding & hubby (ngipak daughternya) with 2 kids (one sitting infront smaller kid).
my friend, Mohd Nazri bin Abdullah & wife with child
We've been classmates in S.M. Mumong (now SMPJN PHAB) since Form 2E 'til Form 5Sc1 @ SMPW. Then same batch in our 6th form @ MD. But i remember we were in the same class during our primary classes in St John's school back in the 1980's. Lama udah tuuu. Now he works with BSP's Nursing often offshore.
Md Aiman Wa'ie, 2 yo
with ex-smsa students 2005/06, Nadirah, Norain, Nur Amali & ??
two 'pets' @ my sis's house (",)
.
more pics >> here
.
mawardi 05102008 2.55pm
There was an error in this gadget

The Author of Pena Ilham Minda

My photo
Kuala Belait, Brunei
Life has to go on... Life must be fulfilled with as many knowledge and skills as we can... And our life shall always be under the judgement of the Almighty, the One and Only, Allah subhanahu wata'ala and with the guidance of His prophet, Muhammad Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam...